W Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku działa Samorząd Uczestników. Głównym celem działań samorządu jest kształtowanie wśród uczestników świadomego i odpowiedzialnego kierowania swoim postępowaniem oraz motywowanie do samodzielnego podejmowania różnych form aktywności.

Samorząd uczestników wybierany jest przez tajne głosowanie wszystkich uczestników ŚDS w Potoku. Kadencja Samorządu trwa jeden rok. Nad prawidłową realizacją zadań samorządu czuwa opiekun samorządu.

 

W 2022/2023r. w skład Samorządu ŚDS w Potoku wchodzą:

  • Przewodniczący: Jarosław Dziura
  • Zastępca Przewodniczącego: Katarzyna Filip
  • Sekretarz: Jakub Kasperek