W Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku działa Samorząd Uczestników. Głównym celem działań samorządu jest kształtowanie wśród uczestników świadomego i odpowiedzialnego kierowania swoim postępowaniem oraz motywowanie do samodzielnego podejmowania różnych form aktywności.

Samorząd uczestników wybierany jest przez tajne głosowanie wszystkich uczestników ŚDS w Potoku. Kadencja Samorządu trwa jeden rok. Nad prawidłową realizacją zadań samorządu czuwa opiekun samorządu.

 

W roku 2024 w skład Samorządu Uczestników ŚDS w Potoku wchodzą:

  • Przewodniczący: pan Jarosław Dziura
  • Zastępcy Przewodniczącego: pani Kinga Janas oraz pani Anna Brożyna
  • Członkowie: pani Maria Farbaniec, pani Dorota Suwała oraz pan Rafał Czelny.