16 maja dwoje uczestników z naszej placówki wzięło udział w konkursie organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie. Każdy uczestnik miał przygotować wiersz i pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu "Zielono mi i radośnie". Nasi uczestnicy doskonale poradzili sobie z zadaniem.