Umiejętne spędzanie czasu wolnego, zarówno samotnie jak i w towarzystwie neutralizuje u osób niepełnosprawnych intelektualnie otępiające działania nudy i bezczynności, pozwala na efektywne funkcjonowanie w środowisku.

W ramach treningu prowadzone są: świetlicowe gry towarzyskie, tenis stołowy, korzystanie z prasy i książek (również z biblioteki gminnej), komputera i Internetu, słuchanie muzyki, rozwijanie indywidualnych hobby i zainteresowań poprzez proponowane zajęcia kółka teatralnego, kółka fotograficznego, zajęcia z ogrodnictwa, terapię zajęciową. Dużą rolę w ramach tego treningu odgrywają organizowane zajęcia rekreacyjne, udział w imprezach sportowych, towarzyskich i kulturalnych.