W ramach tych zajęć prowadzone są pogadanki związane z zachowaniem prozdrowotnym, zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych, nauka samodzielnego i systematycznego brania leków, kontrola wagi ciała i ciśnienia krwi, kształtowanie samodzielności w korzystaniu z podstawowych placówek służby zdrowia, pomoc w zakupie leków, pomoc w uzyskaniu zaświadczeń i skierowań na badania specjalistyczne, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, pomoc w dostępie do środków i sprzętu ortopedycznego.