Uczestnikom zajęć wykazującym trudności w poruszaniu się placówka zapewniała dowóz na zajęcia, co umożliwiło im codzienny, systematyczny udział w terapii, a tym samym realizację planu wspierająco - aktywizującego. Ponadto placówka przez cały okres realizacji zadania umożliwiała każdemu uczestnikowi zajęć spożywanie jednego ciepłego posiłku, przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

Istotnym elementem działalności ŚDS jest przygotowywanie uczestników do podjęcia pracy zawodowej. Trening nabywania umiejętności zawodowych i poszukiwania pracy realizowany jest między innymi poprzez:

  1. zdobywania doświadczenia związanego z przygotowaniem do pracy zawodowej - praktyki w ZS w Potoku i Bibliotece
  2. poszukiwania pracy, wizyty w Urzędzie Pracy, rozmowy na temat ofert pracy oraz złożenia niezbędnych dokumentów (życiorys, cv, list motywacyjny).
  3. treningi praktyczne - prace na rzecz domu i otoczenia