W tym obszarze zajęcia dotyczą rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i obejmują:

  • trening dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą
  • trening porządkowy i czystości otoczenia
  • trening kulinarny
  • trening zaradności i samodzielności w gospodarowaniu własnymi środkami finansowymi
  • trening i doskonalenie obsługi sprzętu AGD, RTV
  • trening bezpiecznego zachowania się w ŚDS i poza nim