Uczestnicy zajęć kółka Fotograficznego pod okiem Andrzeja Drozda, Pawła Malarczyka oraz studentów Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, poznawali techniki pracy w ciemni oraz metodę Luksografii. Jest to metoda uzyskiwania obrazów fotograficznych bez użycia aparatu fotograficznego. Polega na naświetlaniu papieru fotograficznego, na którym ułożone są półprzezroczyste lub nieprzezroczyste przedmioty. Powstałe obrazy są efektem cienia, który rzucają przedmioty położone na papierze fotograficznym, na który świeci światło. Materiały te, poddaje się obróbce jak w standardowym procesie fotograficznym.

 

Opracował: Paweł Malarczyk.