W dniu 15.02.2013 uczestnicy z ŚDS w Potoku pojechali na wystawę malarską, znajdującą się w galerii BWA w Krośnie. Wernisaż obejmował twórczość malarską słowackich artystów pt. "Realne i twórcze obrazy sztuki słowackiej". Podczas wystawy uczestnicy mogli podziwiać dokonania artystyczne słowackich malarzy, przejawiających się w stosowaniu różnych formach i technikach malarskich.

 

Opracował: Kamil Kowalik.