Grupa uczestników z naszej placówki wzięła udział w sesji popularnonaukowej nt. "Polskie powstania narodowe - powstanie listopadowe i powstanie styczniowe", zorganizowanej w Zespole Szkół w Potoku. Udział w sesji pozwolił uczestnikom na poszerzenie wiedzy o powstańcach biorących udział w tych wielkich zrywach narodowych, a pochodzących z terenu gminy Jedlicze. Uczestnikom sesji przybliżono postać Edmunda Łozińskiego - uczestnika powstania styczniowego z 1863 r., właściciela zabytkowego dworku, w którym obecnie mieści się siedziba naszej placówki - Środowiskowy Dom Samopomocy. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku jego czci było podniosłą chwilą. Zaproszeni goście w skupieniu wysłuchali poetycko-muzycznego programu artystycznego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Potoku oraz prelekcji historyków. Spotkanie uwieńczył koncert pieśni patriotycznych z okresu powstań narodowych.

 

Opracowała: Mariola Kobak