W dniu 10.04.2013 naszą placówkę odwiedziła grupa studentów fotografii Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Studenci wykonywali zdjęcia uczestnikom w czasie ich codziennych czynności w placówce, a także chętnym osobom portrety. Między fotografami a uczestnikami ŚDS nawiązały się przyjacielskie relacje które w przyszłości zaowocują kolejnymi spotkaniami.

 

Opracował: Paweł Malarczyk