W mroźne przedpołudnie grupa uczestników ze ŚDS-u wybrała się do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu filia w Potoku. Mieści się ona w budynku Zespołu Szkół w Potoku. Po ciepłym powitaniu przez Panią bibliotekarkę Marię Kędrę, uczestnicy zostali zapoznani z zasadami i ogólnym funkcjonowaniem biblioteki. Podopieczni mieli możliwość zapisania się do biblioteki i wypożyczenia książek zgodnych z ich zainteresowaniami.